Toepassing: coaching/consultancy

Coaching

Een coachingbedrijf organiseert de afstemming tussen de coaches via ConnectShareDo.

Als een nieuwe coachee (iemand die gecoached gaat worden) zich meldt wordt tijdens het intake-gesprek een standaard ‘proces’ afgestemd, waarbij de afspraken direct worden gepland. Ook de opdrachten aan de coachee worden uitgewisseld via dit ‘proces’. De voortgang wordt bewaakt door de coach en automatisch bijgehouden voor de manager.

Alle berichten die de coach en coachee met elkaar uitwisselen, en al hun on-line gesprekken, zijn alleen voor hen inzichtelijk.

Consultancy

Een consultant sluit zijn klanten aan via ConnectShareDo. Onderwerpen worden via ‘gesprekken’ behandeld en geïnitieerd. De volledige projectplanning is opgenomen. Afspraken worden gepland en de voortgang van de projecten wordt bewaakt.

Er is voortdurend inzage in de werkelijke voortgang van het project. De gevolgen van een ziektedag zijn direct duidelijk.