Toepassing: projectadministratie

Winkelinrichting

Een bedrijf dat winkelinrichtingen verzorgt registreert, planned en bewaakt haar projecten in ConnectShareDo.

Voor de diverse trajecten zijn ‘sjablonen’ gemaakt en die worden tijdens de projectevaluaties verder verbeterd. De sjablonen worden gebruikt om aan het begin van een project snel een start te kunnen maken en een projectplanning te genereren.

Alle communicatie tijdens een project gebeurt via ConnectShareDo. Ook worden de voorziene en gerealiseerde duren van iedere activiteit geregistreerd zodat de werkelijke status op ieder moment bekend is, en eventueel correctie kan plaatsvinden.