Toepassing: tijdregistratie

Consultancy

Consultantsbedrijf houdt inzet van consultants bij klanten bij via de kalender in ConnectShareDo. Eenmaal per maand worden de gerealiseerde uren getotaliseerd en verwerkt tot facturen.

Ook de daadwerkelijke afspraken worden bijgehouden. Via gesprekken ondersteunen de senior-consultants de junioren. De handboeken zijn allemaal opgenomen in ConnectShareDo zodat de consultants altijd, veilig, de beschikbaarheid hebben over de laatste versie.

De onderscheidende processen zijn allemaal als ‘sjabloon’ opgenomen, zodat de consultants ze direct volledig kunnen gebruiken bij de opdrachtgever.

Buitendienst

Een buitendienst bezoekt ‘clienten’ van een instelling die begeleiding aan huis organiseert, de meeste medewerkers werken parttime. De medewerkers registreren hun vakantiedagen in ConnectShareDo. Zo’n vakantiedag heeft eerst de status ‘aangevraagd’ , na toestemming van een planner de status ‘goedgekeurd’.

Op ieder moment is zichtelijk wie wanneer (en waar) beschikbaar is want ook de verplaatsingen worden automatisch geregistreerd en gepland.

De afspraken met de ‘clienten’ worden bijgehouden en opgevolgd.